Ojcze z niebios

Zgłoszenie do artykułu: Ojcze z niebios

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ojcze z niebios

Modllitwa

Ojcze z nieba, Boże Panie

Autor słów:

Wolski, Włodzimierz

Autor muzyki:

Moniuszko, Stanisław

Melodia:

opery Halka[3]

Informacje

Pieśń powszechnie śpiewana dzisiaj w kościołach z opery Stanisława Moniuszki Halka według libretta Włodzimierza Wolskiego. Utwór wykonywany jest przez chór z towarzyszeniem organów w IV akcie opery podczas sceny zaślubin Janusza z Zofią[3].

Bibliografia

1. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 2 głosy. Cz. 2, s. 22.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 43.

3. 

Śpiewnik polski, s. 66, 67.

4. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 3.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.