Pasterze mili, przy tej to chwili

Zgłoszenie do artykułu: Pasterze mili, przy tej to chwili

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pasterze mili, przy tej to chwili

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodię tej pastorałki podajemy według zapisu w kantyczce karmelitańskiej Chybińskiego (tę samą wersję zawiera rękopis biblioteki karmelitanek, sygn. 95), gdzie utwór nosi tytuł Eksultacyja. Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach, 1843, podaje melodię zupełnie różną.

Tekst przekazują wszystkie rękopisy karmelitanek, trzy z rękopisów franciszkanek i jeden tylko rękopis benedyktynek staniąteckich (Gąsiorowskiej z 1754 roku), ponadto rękopis BJ 3639. Drukuje pastorałkę Szlichtyn w 1767 (i 1785) roku w dziale „pieśni nowych”. Najdłuższy przekaz liczy 20 zwrotek. Znaczniejsze odchylenie pomiędzy przekazami występuje tylko w wierszu drugim 1 zwrotki: „przy tej to chwili” albo „w dzisiejszej chwili” czy „przy miłej chwili”. Podajemy 5 początkowych zwrotek oraz wybór z następnych[1].

Bibliografia