Zgłoszenie do artykułu: Peleryna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Peleryna

Autor słów:

Srokowski, Mieczysław

Autor muzyki:

Schiller, Leon

Informacje

Ta wzruszająca historia z mansardy opublikowana została najpierw jako wiersz Mieczysława Srokowskiego (1873–1910) w roku 1909 na łamach warszawskiego „Kuriera Świątecznego”. Utworem tym zainteresował się młody wówczas Leon Schiller i uczynił z tego wiersza popisową piosenkę we własnym repertuarze w programie kabaretu „Momus”. Jeszcze później, już jako znany reżyser oraz inscenizator, wykorzystał ten utwór w Kramie z piosenkami. Od tej pory Peleryna uchodzi za rodzaj hymnu okresu młodopolskiej cyganerii, chociaż hymnem takim nigdy nie była, mimo świetnie uchwyconego nastroju i prawdy o życiu ludzi tej interesującej epoki[1].

Bibliografia