Pieśń „Odwetu”

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń „Odwetu”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń „Odwetu”

Hymn „Odwetu”

Autor słów:

Kabata, Zbigniew[1]

Melodia:

na motywach utworu Pod gwiaździstym niebem

Data powstania:

1941

Informacje

Pierwsza pieśń oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Powstała jesienią 1941 r. w siedzibie Centralnej Redakcji pisma „Odwet” wydawanego przez „Jędrusia” – Władysława Jasińskiego. Redaktorem naczelnym był wówczas „Szary” – Bolesław Czub. Młodziutki autor zaczerpnął melodię z amerykańskiego marsza Sousa Pod gwiaździstym niebem. Przez długi czas Pieśń „Odwetu” była hymnem zarówno oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, jak i całej organizacji „Odwet”, którą Władysław Jasiński założył jeszcze w październiku 1939 r. Z niej właśnie powstała grupa partyzancka, która podjęła działania zbrojne w maju 1941 r[1].

Bibliografia