Pod Pakosławiem

Zgłoszenie do artykułu: Pod Pakosławiem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pod Pakosławiem

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Melodia:

utworu Napoleon pod Berezyną

Informacje

W artykule zamieszczonym w „Wiadomościach Wojskowych” znajduje się informacja, że „legioniści upamiętnili swój atak nocny pod Pakosławiem następującą pieśnią, ułożoną wspólnie z sierżantem Kogutem i śpiewaną na nutę Napoleon pod Berezyną”.

por.: Kalendarz Polski, Rocznik wychodźstwa polskiego w Rosji za rok 1916, Moskwa 1916, s. 91[1].

Bibliografia