Zgłoszenie do artykułu: Polonez

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tańczmy bracia poloneza

bo to piękny polski tan

milej ku przyszłości zmierzać

w polonezie będzie nam

A choć krok się czasem myli

i fałszywie nuta brzmi

nie urońmy z tańca chwili

choćbyśmy ronili łzy.

To nie taniec jest chocholi

to nie dekadencki dans

nasz polonez ci pozwoli

byś znał miarę swoich szans

Bystrym krokiem realisty, śmiało teraz rzućmy w krąg

Czyżby nas myliły zmysły – czy też coraz większy mrok?

Tańczmy bracia poloneza

to wspaniały polski tan

raźniej ku przeszłości zmierzać w polonezie będzie nam

Kto tu przyszedł, by pociechy łatwej szukać niechaj wie

że naiwność też jest grzechem, a kto grzeszy czyni źle

Gdy słabnie wiara twa w ideę, tradycję ceń i dobry smak

i nie tańcz nigdy poloneza, gdy błędny ci podają takt.

lecz jeśli nuta zda się swojska a nogi same aż się rwą

do tańca stanie cała Polska, a potem to już Bóg wie co.

Tańczmy bracia poloneza

bo polonez to nasz tan

pewniej ku wolności zmierzać

w polonezie będzie nam[1]

Bibliografia

1. 

Kabaret Koalicja.
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Dobrosławem Rodziewiczem z Kabaretu Koalicja z 16 maja 2017 r.