Radość o poranku

Zgłoszenie do artykułu: Radość o poranku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak dobrze wstać

skoro świt,

jutrzenki blask

duszkiem pić,

nim w górze tam

skowronek zacznie tryl,

jak dobrze wcześnie wstać.

Dla tych chwil,

gdy nie ma wad

wspaniały, piękny świat,

jak dobrze wcześnie

rano wstać

wiosną lat.

Otrząsa się

z rosy bez,

chcę w taki dzień

znaleźć cię,

obiecał mi

poranek szczęście dziś

i szczęście dziś

musi przyjść.

Nie zmąci mej

radości żaden cień,

wschodzące słońce

śmieje się,

co za dzień!

Obiecuje nam ranek wszystko,

co chcemy mieć:

miłość ludziom,

deszcze listkom,

słowom sens.

Budzimy się do życia,

naiwni tak,

jak czasami porankiem bywa

piękny świat.

Nadzieja i jutrzenka,

siostry dwie,

trzeba wiedzieć, że są,

wierzyć w nie.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 359, 360.

3. 

Halber, Adam
Radość o poranku, „Angora” nr 16/2009, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2009.

4. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 16/2009.