Zgłoszenie do artykułu: Rota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pójdziemy naprzód, nigdy wstecz,

ze starym hasłem naszem,

w krwi Pospolitą tworząc Rzecz

bagnetem i pałaszem,

rosnącą szlakiem naszych dróg –

tak nam dopomóż Bóg!

Jako lawina śnieżna z gór,

na łeb spadniemy wroga;

o piersi naszych żywy

rozbije się czerń sroga,

by fale mórz o skalny próg –

tak nam dopomóż Bóg!

Na kresach pełniąc czujną straż,

wytrwamy, Polsko, wiernie,

czy laur uwieńczy sztandar nasz,

czy go oplotą ciernie.

Wolności Twej my krwawy pług –

tak nam dopomóż Bóg!

Zbrój się, Narodzie, zbrój się, zbrój!

Zygmuntów dzwon Ci dzwoni!

Piłsudskiemu wojsku śpiącym sen się Twój

dziś jawi...hej! do broni!

Pierzchnie śmiertelny przed nim wróg –

tak nam dopomóż Bóg!

Zbudź się! Kajdany rdzawe rwij!

Na polską glebę żyzną

upadnie krew, a wiosną z krwi

rozkwitniesz nam, Ojczyzno,

w słońcu, co legnie Ci u nóg –

tak nam dopomóż Bóg![1], [2]

Bibliografia