Rota Piłsudczyków

Zgłoszenie do artykułu: Rota Piłsudczyków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rota Piłsudczyków

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Relidzyński, Józef[1]

Autor muzyki:

Nowowiejski, Feliks[1]

Informacje

Utwór napisany przez Józefa Relidzyńskiego w obozie beniaminowskim. W pierwodruku zamieszczonym w czwartym numerze „Sprzymierzeńca” (obozowego pisma wydawanego przez internowanych – red. Wacław „Kostek”-Biernacki), czwarty wiersz przedostatniej zwrotki jest nieczytelny. Zastąpiono go już w 1918 r. nowym zwrotem:

„...jak grom z tatrzańskich regli”.

por.: „Naprzód”, 1918, nr 230 z 16 X, s. 1; Pieśń o Józefie Piłsudskim, wyd. 4, uzupełnił i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki, Zamość 1929, s. 8–9[1].

Bibliografia