Świeć, miesiączku

Zgłoszenie do artykułu: Świeć, miesiączku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Świeć, miesiączku, świeć na niebie, ale wiedz,

mojej nadobnej dziewczynie w okna do domu./bis

Świeć, miesiączku, świeć na niebie, ale wysoko,

bo do mojej najmilejszej droga daleko./bis

Świeć, miesiączku, świeć na niebie przez ten ciemny las,

bo ja idę do swej miłej już ostani raz./bis[1]

Wariant 2

Strzałka

Świeć, miesiączku, świeć

Przez ten ciemny las,

Bo ja ida do swej lubej

Ostatni już raz.

Ida ja, ida,

Żołnierz mnie pyta:

Czego chodzisz późną porą,

Pewnie bandyta.

Na moje ręce

Kajdany kładą

I prowadzą mnie do więzienia,

Za kraty sadzą.

Za kraty sadzą,

Wyrok czytają,

Że już jutro raniusieńko

Rozstrzelać mają.

Starsza siostrzyczka,

Podaj chusteczka,

Niech ja wytrza swojej lubej

Niebieskie oczka.[2]

Wariant 3

Strzałka

Świeć miesiącku pomalućku, przez to polane,

bo jo ido do dziewcyny na pozegnanie.

Świeć miesiącku, świeć mi ładnie, przez ton ciemny las,

bo jo ido do dziewcyny juz ostatni raz.[3]