Szumią jodły na gór szczycie

Zgłoszenie do artykułu: Szumią jodły na gór szczycie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Szumią jodły na gór szczycie
Cykl/seria: aria Jontka z IV aktu opery Halka

Autor słów:

Wolski, Włodzimierz

Autor muzyki:

Moniuszko, Stanisław

Informacje

Aria Jontka z IV aktu Halki. Specjalnie została dopisana na warszawską premierę (1 I 1858 r.) dla wspaniałego tenora tych czasów Juliana Dobrskiego. Od daty skromnej prapremiery w Wilnie (1 I 1848 r.) minęło dziesięć lat. Z uzupełnień dopisywanych w ostatniej chwili powstają często utwory genialne. W przypadku tej opery są to: porywający Mazur, aria Halki z II aktu i dumka Jontka[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.