Szumią jodły na gór szczycie

Zgłoszenie do artykułu: Szumią jodły na gór szczycie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Szumią jodły na gór szczycie
Cykl/seria: aria Jontka z IV aktu opery Halka

Autor słów:

Wolski, Włodzimierz

Autor muzyki:

Moniuszko, Stanisław

Informacje

Aria Jontka z IV aktu Halki. Specjalnie została dopisana na warszawską premierę (1 I 1858 r.) dla wspaniałego tenora tych czasów Juliana Dobrskiego. Od daty skromnej prapremiery w Wilnie (1 I 1848 r.) minęło dziesięć lat. Z uzupełnień dopisywanych w ostatniej chwili powstają często utwory genialne. W przypadku tej opery są to: porywający Mazur, aria Halki z II aktu i dumka Jontka[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.