Zgłoszenie do artykułu: Tango milonga

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tango milonga

Autor słów:

Włast, Andrzej

Autor muzyki:

Petersburski, Jerzy

Data powstania:

1928

Informacje

Jerzy Petersburski Tango milonga napisał w roku 1928. Utwór ten śpiewała pięknie Stanisława Nowicka w teatrzyku „Morskie Oko”, w tak zwanym obrazie argentyńskim i na czele ad hoc utworzonego zespołu rewelersów, w którego składzie znaleźli się: Bodo, Sempoliński, Roland. Wcześniej jeszcze podobno Tango milonga śpiewała i tańczyła Pola Negri. W czasie występów orkiestry Jerzego Petersburskiego w Austrii wydawca wiedeński zakupił to tango z eksportem do 30 krajów. Na Brodwayu w rewii pt. Wunderbar – śpiewał je sławny Al Jolson. W „Casino de Paris” śpiewało je z tekstem, który napisał Henri Warn, kliku piosenkarzy francuskich. Warto dodać, że piosenkę Petersburskiego Nie ja, nie ty (Amour desait follie) śpiewała również Edith Piaf[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.