W dzień Bożego Narodzenia

Zgłoszenie do artykułu: W dzień Bożego Narodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W dzień Bożego Narodzenia

W dzień Bożego...

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Tekst, identyczny ze śpiewanym do dzisiaj, pojawił się w kantyczce karmelitańskiej Chybińskiego w II części oraz w Kantyczce Szlichtyna z 1767 (i 1785) r. Melodię do niego zamieścił MioduszewskiPastorałkach i kolędach z 1843 r. Dziś w powszechnym użyciu jest muzyka autorstwa Szumlańskiego. W publikacji Szweykowskiej podano jednak także drugą znaną melodię zaczerpniętą z Mioduszewskiego[1].

Dziś kolęda jest niemal zapomniana, niezwykle rzadko wykonywana w kościołach i na koncertach. Warto przypomnieć, iż pieśń występuje na początku filmu pt. Włóczęgi ze Szczepkiem (Kazimierz Wajda) i Tońkiem (Henryk Vogelfanger) – dwoma legendarnymi, lwowskimi „batiarami”[2].

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 85, 86, 186.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Zawiera opracowanie muzyczne autorstwa Feliksa Szumlańskiego.

2. 

Nazar, Andrzej

3. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

4. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Świerzyński Michał, Boże Narodzenie: Piosnka pastuszka: Kolendy: Prelud pastoralny: na fortepian lub harmonium wraz z tekstem. Z. 1, Kraków, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu, tekst oryginalny.

6. 

Siwiec, Maria
Tekst pozyskany został w ramach stypendium „Warsztaty śpiewu Marii Siwiec” z Funduszu Promocji Twórczości MKiDzN 2014.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.