W dzień Bożego Narodzenia

Zgłoszenie do artykułu: W dzień Bożego Narodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W dzień Bożego Narodzenia

W dzień Bożego...

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Tekst, identyczny ze śpiewanym do dzisiaj, pojawił się w kantyczce karmelitańskiej Chybińskiego w II części oraz w Kantyczce Szlichtyna z 1767 (i 1785) r. Melodię do niego zamieścił MioduszewskiPastorałkach i kolędach z 1843 r. Dziś w powszechnym użyciu jest muzyka autorstwa Szumlańskiego. W publikacji Szweykowskiej podano jednak także drugą znaną melodię zaczerpniętą z Mioduszewskiego[1].

Dziś kolęda jest niemal zapomniana, niezwykle rzadko wykonywana w kościołach i na koncertach. Warto przypomnieć, iż pieśń występuje na początku filmu pt. Włóczęgi ze Szczepkiem (Kazimierz Wajda) i Tońkiem (Henryk Vogelfanger) – dwoma legendarnymi, lwowskimi „batiarami”[2].

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 85, 86, 186.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Zawiera opracowanie muzyczne autorstwa Feliksa Szumlańskiego.

2. 

Nazar, Andrzej.

3. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

4. 

50 najwięcej używanych kolęd, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Boże Narodzenie: Piosnka pastuszka: Kolendy: Prelud pastoralny: na fortepian lub harmonium wraz z tekstem. Z. 1, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu, tekst oryginalny.

6. 

Siwiec, Maria.
Tekst pozyskany został w ramach stypendium „Warsztaty śpiewu Marii Siwiec” z Funduszu Promocji Twórczości MKiDzN 2014.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.