W dzień Bożego Narodzenia

Zgłoszenie do artykułu: W dzień Bożego Narodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia

radość wszystkiego stworzenia:

ptaszki do szopy zlatują,

Jezusowi przyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,

szczygieł mu dobiera altem,

szpak tenorem krzyknie czasem,

a gołąbek gruchnie basem.

Wróbel, ptaszek-nieboraczek,

uziąbłszy śpiewa jak żaczek:

Dziw dziw dziw dziw dziw nad dziwy,

Bóg i człowiek wraz prawdziwy.

A mazurek z swoim synem

tak świergocze za kominem:

Cier cierp cierp cierp, miły Panie,

póki ten mróz nie ustanie.

A żurawie w swoje nosy

wykrzykują pod niebiosy;

czajka w górę podlatuje,

chwałę Bogu wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jedlinę

odarła sobie łysinę

i choć gołe świeci czoło.

Dzieciątku nuci wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:

Wstańcie, ludzie, bo dzień będzie,

do Betlejem pospieszajcie,

Boga w ciele przywitajcie.[1]

Wariant 2

Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia

radość wszystkiego stworzenia:

ptaszki w górę podlatują,

Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,

szczygieł mu wtóruje altem,

szpak tenorem krzyknie czasem,

a gołąbek gruchnie basem.[3]

Wariant 3

Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia

radość wszystkiego stworzenia:

Ptaszki w górę podlatują,

Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.

I my też z serca ofiary,

łącząc z pastuszemi dary

Oddajemy wcielonemu Bogu

dziś nam zrodzonemu, zrodzonemu.

Wspieraj nas wieczny dziedzicu,

w świętych cnotach, w dobrem życiu

Błogosław każdego mile,

poszczęć wszystkie życia chwile, życia chwile.[4]

Wariant 4

Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia

radość wszystkiego stworzenia:

ptaszki do szopy zlatują,

Jezusowi przyśpiewują.

Kurczęta w piszczałki grały,

Uczone kosy śpiewały,

Niedźwiedź pacierz mówił

Koń zębami dzwonił nad żłobem.

Zając siedząc z królikami,

Bębnił swojemi nóżkami,

Wróble coś gwarzyły

Gdy sobie podpiły z dzierlatką, z czeczotką.[5]

Wariant 5

Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia

Weseli ludzie błogo im będzie

Chwałę Bogu wyśpiewują

wesoło wszędzie.

Anioł posterzom zwiastował

że się Narodził nos uweseleł

Król Herod się zafrasował

dziatki pobić dał

Bili siekli mordowali

srodzy katowie właśnie zbójowie

Krzywdząc dziadki płaczą

Matki prawie serdecznie

Od piersi ich wydzierali

i rozcinali rycerze mali

z Matkami się pożegnali

żal to niemały

Tak krwawe łzy wylewały

płaczliwe matki kiedy ich

dziadki leżą jakby barankowie

lub w polu snopki

Ręce Matki załamują włosy

targają i omdlewają

niebo głosy przebijają

serdecznie łkają

Rachel Pani tak rzeczono

pociechy nie ma prawie umiera

patrzając na swoje syny

często omdlewa

O Herodzie okrutniku

wielka to wina że twego

syna między dziadkami

zabito co za przyczyna[6]

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 85, 86, 186.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Zawiera opracowanie muzyczne autorstwa Feliksa Szumlańskiego.

2. 

Nazar, Andrzej

3. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

4. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Świerzyński Michał, Boże Narodzenie: Piosnka pastuszka: Kolendy: Prelud pastoralny: na fortepian lub harmonium wraz z tekstem. Z. 1, Kraków, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu, tekst oryginalny.

6. 

Siwiec, Maria
Tekst pozyskany został w ramach stypendium „Warsztaty śpiewu Marii Siwiec” z Funduszu Promocji Twórczości MKiDzN 2014.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.