W moim ogródeczku

Zgłoszenie do artykułu: W moim ogródeczku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W moim ogródeczku

W mojem ogródecku

W moim ogródecku

Melodia:

ludowa lubelska

Bibliografia

1. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 174.

2. 

Renik Adolf, W moim ogródecku: lubelska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella, wyd. 2, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1950, s. 1–4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na 4-głosowy chór mieszany a capella autorstwa Adolfa Renika.

3. 

Szeligowski Tadeusz, 5 pieśni ludowych z Lubelszczyzny: na 3 głosy mieszane w łatwym układzie, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1946, s. 6, 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na 3 głosy mieszane w łatwym układzie autorstwa Tadeusza Szeligowskiego.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.