Wizja szyldwacha

Zgłoszenie do artykułu: Wizja szyldwacha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wizja szyldwacha
Dedykacja: Pułkowi Ułanów Krechowieckich

Na pole bitwy szary nocy spłynął mrok

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Ratold, Stanisław Antoni

Autor muzyki:

Helmer, Charles[5]

Krier, G.[5]

Melodia:

francuska La Revue Passe

Data powstania:

1918
Utwór powstał w latach 1918–1921.

Informacje

Jedna z najbardziej znanych piosenek kawaleryjskich poświęcona 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich, napisana przez Stanisława Ratolda do francuskiej melodii La Revue Passe (być może XIX-wiecznej – kompozytor Kries). Według innych źródeł była to melodia Le Granadier dÁusterlitz. Jej motywy były wykorzystane później w marszu pułkowym 24 p. uł. Dokładna data powstania utworu nie jest znana. Pieśń powstała prawdopodobnie w latach 1918–1920. Należy do piosenek estradowych o charakterze rewiowym[1].

Pieśń jest przeróbką z ballady francuskiej, co było możliwe ze względu na splecenie się w epopei napoleońskiej losów Polaków i Francuzów. Autor prezentował Wizję szyldwacha w warszawskim kabarecie „Mirage” w latach 1918–21 zyskując dla pieśni wielką popularność[5].

Bibliografia