Wolności przednia straż

Zgłoszenie do artykułu: Wolności przednia straż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wolności przednia straż

Piosenka partyzancka

Autor słów:

Zieleńczyk, Wanda[1]

Autor muzyki:

Zieleńczyk, Wanda[2]

Melodia:

na motywach piosenki rosyjskiej[1]

Data powstania:

1943

Informacje

Utwór wydrukowano 10 lipca 1943 r. w 8 numerze „Walki Młodych” w Warszawie. Publikacja ta rozpowszechniła piosenkę wśród oddziałów Gwardii Ludowej, działających poza Warszawą, na Lubelszczyźnie, w Krakowskiem, Kieleckiem itd. Wydrukowano ją w obydwóch wydaniach broszury (grudzień 1943 i maj 1944) Zbiór pieśni i wierszy dla partyzantów Armii Ludowej. Prócz tego w 1945 r. opublikowano ją w Pieśniach robotniczych i narodowych oraz w Małym śpiewniku żołnierza polskiego[1].

Bibliografia