Wróbelki zimą

Zgłoszenie do artykułu: Wróbelki zimą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wróbelki zimą

Autor słów:

Broniewski, Władysław

Autor muzyki:

Kwiatkowska, Krystyna

Informacje

Próba zagrania na dzwonkach dźwięku d przy słowach ćwir, ćwir, ćwir, zaś pozostałych wartości rytmicznych na trójkącie.

Propozycja zabawy:

Zabawa wróbli. Do zabawy potrzebne są różne drobne przedmioty: guziki, kasztany, koraliki, małe klocki itp.

Kilkanaścioro dzieci (ponad połowa grupy) bierze do rąk po kilka drobnych przedmiotów. W zabawie będą to „kartofle dla wróbli”. Dzieci te siadają dużym kołem na podłodze, a pozostałe stają pod ścianą (będą to „wróble”). Dzieci w kole śpiewają I zwrotkę piosenki, „wróble” biegają na palcach poza kołem. Przy drugiej zwrotce wchodzą one do środka koła, wolno spacerują i śpiewają razem z siedzącymi kolegami.

Po zakończeniu II zwrotki dzieci wysypują na podłogę przedmioty trzymane w rękach, a „wróble” starają się jak najszybciej je pozbierać. Zwycięża ten, który uzbierał najwięcej „pożywienia”. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami

Aby utrudnić zabawę lub przy przeprowadzeniu jej w najstarszej grupie można wszystkie przedmioty oznaczyć punktami, np.: kasztany – po 4 punkty, guzik – 3, klocek – 2 itp. Podczas oceniania „zbiorów” dzieci będą sumować punkty[1].

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 122, 123.