Z narodzenia Pana

Zgłoszenie do artykułu: Z narodzenia Pana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.

Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.

Radość ludzi wszędzie słynie,

Anioł budzi przy dolinie

pasterzów, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,

dumają pasterze w takim widoku.

Każdy pyta: Co się dzieje?

Czy nie świta? Czy nie dnieje?

Skąd ta łuna bije tak miła oku?!

Ale gdy Anielskie głosy słyszeli,

zaraz do Betlejem prosto bieżeli.

Tam witali w żłobie Pana,

poklękali na kolana

i oddali dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos, na przemiany,

żyj, Jezu maleńki, na świat wydany:

Bądź Ci, Panie, od nas chwała,

nieustannie wiecznie trwała;

żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodząc z Betlejem pełni wesela,

że już Bóg wysłuchał próśb Izraela,

gdyż tej nocy to widzieli,

co Prorocy widzieć chcieli,

w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,

chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,

bo ten Jezus z nieba dany,

weźmie nas między niebiany,

tylko Go z całego serca miłujmy.[1], [2], [3], [4], [5]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.