Zgłoszenie do artykułu: Zajączek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zajączek

Autor słów:

Konopnicka, Maria

Autor muzyki:

Noskowski, Zygmunt

Informacje

Piosenka pochodzi ze Śpiewnika dla dzieci Zygmunta Noskowskiego (1846–1909) do tekstów Marii Konopnickiej (1842–1910). Zawiera on 50 piosenek ujętych w cztery rozdziały: I. Zima, II. Wiosna, III. Lato i IV. Jesień. Wybitne wartości artystyczne łączą się w tych piosenkach z trafnie oddaną atmosferą dziecięcych zabaw i przeżyć. Zapewne dzięki temu szybko zyskały one wielką popularność. Bez przesady można powiedzieć, że od momentu ich wydania (1890 r.) były one śpiewane przez wszystkie pokolenia młodych Polaków[1].

Bibliografia