Żołnierska piosenka

Zgłoszenie do artykułu: Żołnierska piosenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Żołnierska piosenka

jak pas i manierka,

żołnierską piosenką

przy boku zawsze noś.

Żołnierska piosenka

do pasa przypięta,

żołnierska piosenka

na zły i dobry los.

Żołnierz zabierał ją w ogień,

niósł ją partyzant przez las,

weź tę piosenkę na drogę,

będzie ci służyć nie raz.

Żołnierska piosenka...

Weź tę piosenkę polową,

ciężko nie będzie ci z nią,

lekkie w piosence jest słowo,

dźwięki też lekkie w niej są.

Żołnierska piosenka...[1], [2]