Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (15)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Zabawy z echem: od melodii do aranżacji

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1990

Na szkle malowane

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1972

Koło mego ogródeczka…: stylizacje i opracowania pieśni ludowych dla chórów jednorodnych

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1990

Piosenki czynu i pracy

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Sto pieśni i piosenek polskich

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1974

O muzyce rozrywkowej

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1976

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 1

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

1

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 3

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Do ojczyzny: pieśni dla chórów męskich

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1987

Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Polskie śpiewy: na chór mieszany

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Polskie śpiewy: na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

ABC prezentera dyskoteki

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Więcej...