Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Zgłoszenie do artykułu: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (14)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1937

Pieśni historyczne

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1938

Ta-ra-bum-bum: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 1

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1937

Śpiewnik chórów ludowych: pieśni ludowe i oryginalne dla chórów początkujących

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1934

Zabawy ze śpiewem: dla dzieci w wieku od lat 3 do 8

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1953

Zabawy ze śpiewem: dla dzieci w wieku od lat 3 do 8

2

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1955

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1930

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 2 głosy. Cz. 2

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Szesnaście piosenek

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1933

10 pieśni w układzie na 3 i 4 głosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Pięć pieśni w układzie: na 3 i 4 głosy żeńskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1925

25 pieśni w układzie na 3 i 4 glosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1928

Pierwsza brygada: wieniec pieśni legionowych w układzie na 2 głosy

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1928

Więcej...
Bibliografia