Alex Band

Zgłoszenie do artykułu: Alex Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Alex Band

Informacje

Orkiestra utworzona w 1979 r. z inicjatywy dyrektora Estrady Poznańskiej Stanisława Nowotnego i dyrygenta Aleksandra Maliszewskiego. W tym samym roku zadebiutowała na Międzynarodowej Wiośnie Muzycznej w Poznaniu. W następnych latach występowała na Festiwalu Przebojów w Dreźnie (dawne NRD), Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn (Szwecja), World Circus Festival w Monte Carlo (Monako), Festiwalu Polskiej Piosenki w Witebsku (dawne ZSRR). Wielokrotnie akompaniowała solistom i zespołom na festiwalach piosenki w Opolu oraz w Sopocie.

Koncertowała w NRD, RFN, ZSRR, Szwajcarii, Szwecji, Luksemburgu i na Kubie, a także w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Towarzyszyła na estradzie i w studiach nagrań Hannie Banaszak, Halinie Benedyk, Gangowi Marcela, Krystynie Giżowskiej, Krzysztofowi Krawczykowi, Grażynie Łobaszewskiej, Wojciechowi Skowrońskiemu, Zdzisławie Sośnickiej, grupie Vox, Zbigniewowi Wodeckiemu oraz wykonawcom zagranicznym: Shirley Bassey, Albertowi Westowi, José Feliciano, Mac Kissoon i Betty Dorsey. Dokonała wielu nagrań płytowych własnego repertuaru oraz dla archiwum Polskiego Radia, a także TVP[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.alexmusic.pl/alexband.html
Oficjalna strona internetowa zespołu Alex Band [odczyt: 27.04.2011].