Łobaszewska, Grażyna

Zgłoszenie do artykułu: Łobaszewska, Grażyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łobaszewska, Grażyna

Data urodzenia:

20 lipca 1952

Miejsce urodzenia:

Gdańsk

Informacje

Piosenkarka i wokalistka jazzowa. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną w Gdańsku w klasie fortepianu. W latach 1970–1972 była słuchaczką gdańskiego Studia Piosenki Polskiego Radia i Telewizji, prowadzonego przez Renatę Gleinert. Debiutowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej Zielona Góra ’71. W 1972 r. przeniosła się do Poznania. Śpiewała w chórkach, towarzyszących w koncertach i nagraniach Halinie Frąckowiak, Wojciechowi SkowrońskiemuElżbiecie Wojnowskiej.

W latach 1975–1977 współpracowała z grupą S-26 Andrzeja Ellmana. Potem związała się z zespołem Ergo Band, z którym koncertowała w kraju oraz w NRD, RFN, Czechosłowacji i na Węgrzech. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpiła po raz pierwszy w 1974 r. Później śpiewała na tym festiwalu wielokrotnie. W 1976 r. zdobyła tam nagrodę dziennikarzy za Nocny spacer, w 1978 r. III nagrodę za Zwierciadło czasu, a w 1991 r. I nagrodę za Wszystko co złe omija mnie.

W latach 1978–1983 była wokalistką zespołu Crash, (wystąpiła z nim m.in. w koncertach głównych Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1977–1978 oraz w 1981 r.), a w latach 1983–1989 współpracowała z jazz-rockową grupą Cancer. Z Crashem i Cancerem dokonała nagrań radiowych i telewizyjnych. Występowała i nagrywała także z zespołami Janusza Komana, Alex Bandem Aleksandra Maliszewskiego, Grupą Doktora Q Tadeusza Klimondy i z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji Zbigniewa Górnego.

Dokonała licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia w Poznaniu i Warszawie z czołowymi muzykami jazzowymi, m.in. z Januszem SkowronemKrzysztofem Ścierańskim. Od 1997 r. współpracuje z Triem Jarosława Śmietany. Wielokrotnie brała udział w festiwalach jazzowych w Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, a także za granicą, w Danii, Szwecji, Hiszpanii, RFN i Kuwejcie. Uczestniczyła także w trasach koncertowych po USA i Francji. Jej karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 60 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia