Zgłoszenie do artykułu: Bemibek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bemibek

Data powstania:

grudzień 1970

Informacje

Grupa wokalna utworzona w grudniu 1970 r. w składzie: Aleksander Bem, Ewa Bem i Andrzej Ibek. Zadebiutowała nagraniami radiowymi dla Programu III Polskiego Radia. Jako samodzielna grupa wokalno-instrumentalna w składzie: Aleksander Bem – voc., dr., lider, Ewa Bem – voc., perc., Andrzej Ibek – voc., pf., Tadeusz Gogosz – bg., wystąpiła na Studenckim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą ’71 we Wrocławiu, gdzie zdobyła I nagrodę. W tym samym roku została także laureatem I nagrody na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych oraz nagrody dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowym Jazz Jamboree ’71 w Warszawie. Koncertowała w kraju oraz w Czechosłowacji, Jugosławii, Bułgarii, ZSRR i NRD. Współpracowali z nią m.in.: Czesław Bartkowski, Jerzy Bartz, Marek Bliziński, Jan Jarczyk, Janusz Kozłowski, Zbigniew Namysłowski, Janusz Stefański.

Chętnie posługiwała się scatem. Tworzyła muzykę będącą oryginalnym połączeniem rocka, jazzu, bossa novy i bluesa. Dokonała licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. W 1973 r., po odejściu Aleksandra Ibka i Tadeusza Gogosza, przekształciła się w grupę Bemibem. W 1991 r. reaktywowała się w pierwotnym składzie. W listopadzie 1991 r. wystąpiła z grupą przyjaciół w koncercie radiowym na antenie Programu III Polskiego Radia.

W latach 1992–1993 wzięła udział w Krajowym Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu. W marcu 1993 r. dokonała nowych nagrań w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, które ukazały się na CD Bemibek: Dziennik mej podróży. Dawny repertuar zespołu przypomniał CD Bemibek-Bemibem: Bemowe frazy oraz CD Złota kolekcja: Bemibek, Bemibem[1].

Bibliografia