Zgłoszenie do artykułu: Bemibem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bemibem

Data powstania:

1973

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona w 1973 r. w składzie: Aleksander Bem – dr., voc., lider, Ewa Bem – voc., perc., Paweł Dąbrowski – bg., Tomasz Jaśkiewicz – g., Marian Mroczkowski – pf. Oficjalnie pod tą nazwą wystąpiła na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w 1974 r. Kontynuowała stylistyczny i brzmieniowy charakter grupy Bemibek. Początkowo korzystała z jej repertuaru, później stworzyła własny. Nagrała LP Bemowe frazy: Bemibem, wydany przez Muzę w 1974 r. Współpracowali z nią m.in. Marek BlizińskiWojciech Waglewski. Koncertowała w kraju, w Europie Zachodniej i Skandynawii. Rozwiązała się w 1977 r.

W 1991 r. jej muzycy uczestniczyli w koncercie radiowym z reaktywowaną po 28 latach grupą Bemibek, a w latach 1992–1993 wystąpili na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dawny repertuar zespołu przypomniał CD Bemibek-Bemibem: Bemowe frazy oraz CD Złota kolekcja: Bemibek, Bemibem[1].

Bibliografia