Bractwo Kurkowe 1791

Zgłoszenie do artykułu: Bractwo Kurkowe 1791

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bractwo Kurkowe 1791

Data powstania:

1971
Zespół powstał na wiosnę w wyżej wymienionym roku.

Data rozwiązania:

1976

Informacje

Folk-rockowa grupa wokalno-instrumentalna utworzona wiosną 1971 r. przez Piotra Janczerskiego – kierownik artystyczny, voc., z Ryszardem Godyniem – voc., bjo, g., Januszem Hryniewiczem – voc., fl., hca., g., Krzysztofem Murkiem – voc., bg., Zbigniewem Nowakiem – voc., pf., perc.

Zadebiutowała nagraniami dla archiwum Polskiego Radia oraz występem w programie TV pt. Tele Echo. Później przygotowywała spektakle muzyczno-teatralne, prezentowane najczęściej w kameralnych warunkach Teatru Stara Prochownia w Warszawie, w Sali Ratuszowej w Gdańsku oraz w stałej siedzibie grupy – na małej scenie Teatru Rozmaitości w Łodzi. Były to m.in.: Pejzaże polskie, Już gwiazdeczka się kolebie, Życie, miłość, folk, Muzykon, czyli karambol z muzyką na głos ludzki. Koncertowała w ZSRR, RFN i NRD, gdzie zrealizowała recital telewizyjny. Popularność przyniosły jej występy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’73 oraz na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, gdzie trzykrotnie zdobyła Srebrny Pierścień (1973–1974, 1976 r.).

W 1975 r. Ryszarda Godynia, Janusza HryniewiczaKrzysztofa Murka zastąpili Jerzy Górzyński – voc., bg., Dominik Kuta – voc., fl., hca., bjo, g., Andrzej Tenard – voc., g. W tym składzie grupa istniała do chwili rozwiązania w 1976 r. Jej konsultantem muzycznym był Mateusz Święcicki. Współpracowali z nią także: Paweł Dubowicz – pf., kbrd., Tadeusz Kłoczewiak – bg., Wojciech Meler – voc., perc., Wojciech Michalczyk – g., Zbigniew Mrozowski – dr. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 5 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia