Chór Siemionowa

Zgłoszenie do artykułu: Chór Siemionowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Chór Siemionowa

Chór Rosyjski Siemionowa

Data powstania:

1930
Zespół powstał około wyżej wymienionego roku.

Data rozwiązania:

1941
Zespół został rozwiązany na przełomie 1941 i 1942 r.

Informacje

Kwintet wokalny założony około 1930 r. w Warszawie przez śpiewaka Jerzego Siemionowa, składający się z artystów rosyjskich osiadłych na stałe w Polsce. Do chóru należeli: Jerzy Siemionow – baryton, Dymitr Dubrowski – baryton, Iwan Pietin-Burłak – tenor, Michaił Olchowy – tenor, Aleksander Puchalski – bas. Chór Siemionowa cieszył się uznaniem, stał na dobrym poziomie artystycznym. W 1934 r. wystąpił w filmie wytwórni „Klar-Film” pt. Hanka. Gościnnie śpiewał m.in. we Lwowie. W wytwórni „Syrena Record” dokonał szeregu interesujących nagrań ludowych melodii i romansów rosyjskich; dokonywał nagrań również w firmie „Lonora Electro”. Płyty te cieszyły się powodzeniem przede wszystkim na wschodnich kresach Polski, ale trafiały także do skupisk emigrantów rosyjskich za granicą, np. do Paryża.

Członkowie Chóru należeli jednocześnie do innych zespołów wokalnych, np. Aleksander Puchalski do Chóru Juranda, Dymitr Dubrowski do chóru Zygmunta Wiehlera. Poziom artystyczny zespołu, utrwalony na płytach, był dobry (choć nie zawsze), repertuar właściwie dobrany i starannie przygotowany, członkowie zespołu (zwłaszcza Dymitr Dubrowski i Aleksander Puchalski) dysponowali bardzo dobrymi warunkami głosowymi. Kwintet działał do 1941 r. Po wyjeździe Jerzego Siemionowa do Rosji członkowie chóru założyli zespół wokalny pod nazwą Bohema, którego kierownikiem został Dymitr Dubrowski[1].

Bibliografia