Elektryczne Gitary

Zgłoszenie do artykułu: Elektryczne Gitary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Sienkiewicz, Kuba

wokal, gitara

współzałożyciel (1989–)

Łojek, Piotr

gitara basowa, harmonijka ustna, instrumenty klawiszowe

współzałożyciel (1989–)

Grochowalski, Tomasz

gitara basowa

1992–

Korecki, Aleksander

flet, saksofon altowy

1996–

Paduch, Leon

instrumenty perkusyjne

1997–

Wąsowski, Jacek

gitara, banjo

2008–

Wrona, Robert

instrumenty perkusyjne

1992–1994

Kopeć, Jarosław

instrumenty perkusyjne

1994–1998

Kanclerz, Marek

perkusja

1989–1992

Kwaśniewski, Rafał

gitara

1989–1992

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.elektrycznegitary.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Elektryczne Gitary [odczyt: 30.07.2011].

3. 

http://www.rmf.fm/muzyka/biografia,113,Elektryczne,Gitary.html
Strona internetowa RMF FM [odczyt: 04.12.2011].