Homo Homini

Zgłoszenie do artykułu: Homo Homini

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Homo Homini

Data powstania:

1971
Zespół powstał na wiosnę w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Country-rockowy zespół wokalno-instrumentalny utworzony wiosną 1971 r. przez Aleksandra Nowackiego – voc., g., z Andrzejem Krupińskim – voc., bg., Tadeuszem Woźniakiem – voc., g. Pod nazwą Homo Homini zadebiutował wiosną 1972 r. w składzie: Waldemar Domagała – voc., g., hca., kazoo, Aleksander Nowacki – voc., g., bjo, pf., lider, Andrzej Krupiński – voc., bg., perc. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobył wyróżnienie w 1973 i II nagrodę w 1975 r. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w NRD, RFN, Czechosłowacji, ZSRR, Bułgarii i na Węgrzech. Do 1977 r. występował jako trio, od 1978 r. jako kwintet. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 25 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Ostatni skład: Krzysztof Ciepliński – voc., vno, g., Alicja Godlewska – voc., pf., Bogumiła Kowalska – voc., Andrzej Krupiński – voc., bg., Aleksander Nowacki – voc., g., bjo, lider. Przestał istnieć w 1982 r. W zespole grali także Zbigniew Brzeziński i Mirosław Peśla. Wznowił działalność estradową w 2008 r. jako trio Marek Fijałkowski, Piotr Nagiel – voc., Aleksander Nowacki – voc., kbrd., lider[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.homohomini.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Homo Homini [odczyt: 01.12.2011].