Homo Homini

Zgłoszenie do artykułu: Homo Homini

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Homo Homini

Homo Homini: 1/2

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

01:18:15

Homo Homini

Homo Homini 2

Polskie_Nagrnia_Muza

1974

LP

38:07

Homo Homini

Homo Homini: 3/4

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

01:15:41

Homo Homini

Homo Homini 3

Polskie Nagrania Muza

1975

LP

37:20

Homo Homini

Homo Homini 4

Pronit

1979

LP

38:20

Homo Homini

Homo Homini

Polskie Nagrania Muza

1973

LP

Homo Homini

Przeboje 1972–82

Sound-Pol

1993

CD

01:09:38

Homo Homini

Tobie Karolino

Agencja Artystyczna MTJ

2004

CD

01:01:31

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.homohomini.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Homo Homini [odczyt: 01.12.2011].