Homo Homini

Zgłoszenie do artykułu: Homo Homini

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Nowacki, Aleksander

wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, banjo, fortepian

lider

Krupiński, Andrzej

wokal, gitara basowa

Woźniak, Tadeusz

wokal, gitara

Domagała, Waldemar

wokal, gitara, harmonijka ustna, kazoo

Ciepliński, Krzysztof

wokal, skrzypce, gitara

Godlewska, Alicja

wokal, fortepian

Kowalska, Bogumiła

wokal

Fijałkowski, Marek

wokal

Nagiel, Piotr

wokal

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.homohomini.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Homo Homini [odczyt: 01.12.2011].