Zgłoszenie do artykułu: Kombi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: 15 lat

Rok wydania: 1990

Tytuł: 15 lat

Rok wydania: 1990

Tytuł: 15 lat

Rok wydania: 1991

Tytuł: 15 lat

Rok wydania: 1995

Tytuł: 4

Rok wydania: 1985

Tytuł: 4

Rok wydania: 2005

Tytuł: ’79–’81

Rok wydania: 1992

Tytuł: Gold

Rok wydania: 1998

Tytuł: Gwiazdy polskiej muzyki lat 80: Kombi

Rok wydania: 2007

Tytuł: Kolory muzyki

Rok wydania: 2013

Tytuł: Kombi

Rok wydania: 2005

Tytuł: Kombi

Rok wydania: 1980

Tytuł: Koncert 15-lecia

Rok wydania: 1993

Tytuł: Koncert 15-lecie

Rok wydania: 2008

Tytuł: Królowie życia

Rok wydania: 1981

Tytuł: Królowie życia

Rok wydania: 1981

Tytuł: Królowie życia

Rok wydania: 2001

Tytuł: Nasze rendez-vous

Rok wydania: 2011

Tytuł: Nie ma zysku

Rok wydania: 2008

Tytuł: Nowy rozdział

Rok wydania: 1984

Tytuł: Nowy rozdział

Rok wydania: 2005

Tytuł: Ostatni koncert

Rok wydania: 1993

Tytuł: Słodkiego, miłego życia

Rok wydania: 2000

Tytuł: Słodkiego, miłego życia

Rok wydania: 2005

Tytuł: Tabu

Rok wydania: 1989

Tytuł: Tabu

Rok wydania: 1989

Tytuł: Tabu

Rok wydania: 1998

Tytuł: Tabu

Rok wydania: 2010

Tytuł: Tabu

Rok wydania: 1994

Tytuł: The best

Rok wydania: 2009

Tytuł: The best of Kombi

Rok wydania: 1997

Tytuł: The best of Kombi

Rok wydania: 2001

Tytuł: The best of Kombi

Rok wydania: 2003

Tytuł: The best of Kombi

Rok wydania: 1991

Tytuł: The best of Kombi

Rok wydania: 2001

Tytuł: The best of Kombi live

Rok wydania: 1986

Tytuł: The best of Kombi live

Rok wydania: 1986

Tytuł: The best of Kombi live

Rok wydania: 1991

Tytuł: The best of Kombi live

Rok wydania: 2005

Tytuł: The singles

Rok wydania: 2002

Tytuł: The singles

Rok wydania: 1992

Tytuł: Wspaniałe polskie przeboje

Rok wydania: 2008

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://kombi.pl/historia/
Oficjalna strona internetowa zespołu Kombi [odczyt: 02.07.2019].