Lonstar Band

Zgłoszenie do artykułu: Lonstar Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Lonstar Band

Data powstania:

kwiecień 1985

Informacje

Grupa country utworzona w kwietniu 1985 r. w Warszawie w składzie: Mirosław Borkowski – g., Jan Herod – bg., Michał „Lonstar” Łuszczyński – voc., g., hca., lider, Dariusz Sygitowicz – dr. Zadebiutowała w 1985 r. w konkursowym przeglądzie Country w Stodole. W tym samym roku wystąpiła w Euro Country Music Masters w Belgii. Uczestniczyła we wszystkich prestiżowych imprezach country w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, NRD, ZSRR, Bułgarii, na Węgrzech, w Szwecji, Norwegii i we Włoszech.

Od 1990 r. grupę tworzą: Mirosław Borkowski – g., Leszek Laskowski – sg, Michał Łuszczyński – voc., g., hca., lider, Jerzy Stelmaszczuk – bg., voc., Janusz Staszek – dr., Maria Staszek – perc., voc. Współpracowali z nią także: Mariusz Bogdanowicz, Winicjusz Chróst, Andrzej Kleszczewski, Leszek Matecki, Wojciech Morawski, Adam Piekarski, Ryszard Sygitowicz, Janusz Tytman, Jacek WąsowskiKrzysztof Woliński[1].

Bibliografia