Orkiestra Reprezentacyjna Policji Państwowej Miasta Stołecznego W...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Orkiestra Reprezentacyjna Policji Państwowej Miasta Stołecznego Warszawy

Informacje

Orkiestra dęta, kierowana przez Aleksandra Sielskiego. W 1929 r. dokonała dla „Syreny Record” nagrań utworów m.in. Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Michała Ogińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Orkiestra miała bardzo rozbudowany skład instrumentów, występowała w pełnym składzie orkiestry symfonicznej. Poziom zespołu był wysoki, imponował techniką i mistrzostwem gry. Aleksander Sielski używał nietypowych dla tego typu orkiestr instrumentów, wzbogacających w niezwykły sposób barwę jej gry; powiększył także skład osobowy do kilkudziesięciu muzyków. Orkiestra była do tego stopnia profesjonalna, że została w latach trzydziestych zaproszona do Wielkiej Brytanii i dokonała nagrań dla wytwórni „His Master’s Voice”[1].

Bibliografia