Pro Contra

Zgłoszenie do artykułu: Pro Contra

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pro Contra

Data powstania:

1970

Data rozwiązania:

1981

Informacje

Żeńska grupa wokalna utworzona w 1970 r. w Łodzi przez Bernarda Sołtysika w składzie: Elżbieta Jagiełło, Elżbieta Ostojska, Lucyna Owsińska, Elżbieta Wysocka.

Zadebiutowała w maju 1970 r. w Telewizyjnym Ekranie Młodych. Wielokrotnie występowała, jako grupa towarzysząca lub z własnym repertuarem, na festiwalach piosenki w Zielonej Górze, Opolu, Kołobrzegu i Sopocie. Współpracowała na estradzie i przy nagraniach m.in. z Jerzym Grunwaldem, Marylą RodowiczSkaldami. Koncertowała w Bułgarii, Czechosłowacji, ZSRR, NRD, RFN i Rumunii oraz w klubach polonijnych USA. Jest laureatką

– wyróżnienia zespołowego i indywidualnego dla Lucyny Owsińskiej na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w 1971 r.,

– II nagrody w Radiowej Giełdzie Piosenki w 1972 r.,

– I nagrody w konkursie Studio 13 w 1973 r.,

– Srebrnego Pierścienia za Kochajmy wojskowe orkiestry na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w 1974 r.

Ostatni skład: Elżbieta Ostojska, Krystyna Stolarska (Gayga), Jolanta Szymańska. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 86 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Zakończyła działalność po koncertach w ośrodkach polonijnych USA w 1981 r. W zespole śpiewały także: Ewa Cichocka, Niki Ikonomu, Elżbieta Linkowska, Sława Mikołajczyk, Aleksandra Naumik, Maria Osuch, Jadwiga Radzikowska i Bogda Pawłowska[1].

Bibliografia