Zgłoszenie do artykułu: SKMK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

SKMK

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

Data powstania:

1999

Informacje

Nazwa zespołu jest wyrazem lokalnego patriotyzmu i należy ją tłumaczyć jako „Stołeczne Królewskie Miasto Kraków”, co jest oficjalną nazwą Krakowa.

Skład SKMK powstał w roku 1999 r., a utworzyli go: „Dziku”, jego brat „Canvas”, „Fumo” i „MBC”, który w 2001 r. zastąpił „Berniego”. Na początku 2001 r. zespół rozpoczął współpracę z „Aurą” (KA), czego efektem była wyprodukowana przez niego płyta pt. A-Z Inwencja (m.in. Czas leczy rany). Na płycie gościnnie wystąpili „Aura” i „DeZet (KA).

Po nagraniu płyty rozpoczął działalność koncertową. Wystąpił w krakowskich klubach (m.in.: Meta, A Stella) i domach kultury, choć zdarzały się wyjazdy poza Kraków, m.in. do Miechowa i Mielna. Grał obok takich zespołów, jak krakowska Iluminacja, Fenomen i S.P.A.D. Skład oraz Oligarchia z Rabki. Występował też z Poezją Bitu, SpontanarracjąWWD 13, z którymi współtworzył 3P Projekt (Pakt Południowego Podziemia). Zespół współpracował z DJ-em „Sektą” z Opola[1].

Bibliografia