Wały Jagiellońskie

Zgłoszenie do artykułu: Wały Jagiellońskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Wały Jagiellońskie

Okolicznościowo-Rozrywkowy Syndykat Wały Jagiellońskie

Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie

Rudi Schuberth & Wały Jagiellońskie

Data powstania:

1977

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona w 1977 r. w Gdańsku z inicjatywy Jerzego Piskorzyńskiego. Pierwszy skład: Grzegorz Bukała – voc., g., Zbigniew Deinrych – perc., Michał Jaczewski – bjo, Wojciech Laskowski – g., Michał Mołdawa – cl., Andrzej Pawlukiewicz – pf., kierownik muzyczny, Rudolf Schuberth – voc., g., Paweł Tiunin – cb. Nazwa pochodzi od ulicy, przy której mieści się klub Studentów Wybrzeża „Żak”, przez pewien czas siedziba grupy.

Zadebiutowała nieoficjalnie w 1977 r. na koncercie z okazji 60-tych rocznicy rewolucji październikowej w Domu Kultury PGR Leźno koło Gdańska. W tym samym roku koncertowała po raz pierwszy za granicą w Leningradzie (ZSRR). Oficjalny debiut odbył się w 1978 r. na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Dwaj liderzy grupy wystąpili tam oddzielnie i obaj zostali nagrodzeni: Grzegorz Bukała otrzymał I nagrodę za Wariacje na temat skrzypka Herzowicza, a Rudolf Schuberth – wyróżnienie za Ciebie brak. W związku z zakazem działalności estradowej na terenie Trójmiasta w latach 1982–1987 grupa przeniosła się do Krakowa. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Zrealizowała teledyski do najpopularniejszych piosenek i recitale telewizyjne w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

Zespół jest laureatem:

– nagrody dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’78,

– nagrody za najlepszą piosenkę kabaretową na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’80,

– Złotego Kufla Solidarności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’81.

W 1989 r. zawiesiła działalność. Jej karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 186 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). W zespole grali także: Zbigniew Seroka – g.; Ryszard Gniewkowski, Marek Patrzałek – bg.; Tadeusz Leśniak – pf.; Wojciech Cichocki – dr[1].

Bibliografia