Wały Jagiellońskie

Zgłoszenie do artykułu: Wały Jagiellońskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Piskorzyński, Jerzy

założyciel

Bukała, Grzegorz

wokal, gitara

Deinrych, Zbigniew

instrumenty perkusyjne

Jaczewski, Michał

banjo

Laskowski, Wojciech

gitara

Mołdawa, Michał

klarnet

Pawlukiewicz, Andrzej

fortepian

kierownik muzyczny

Schuberth, Rudi

wokal, gitara

Tiunin, Paweł

kontrabas

Seroka, Zbigniew

gitara

Gniewkowski, Ryszard

gitara basowa

Patrzałek, Marek

gitara basowa

Leśniak, Tadeusz

fortepian

Cichocki, Wojciech

perkusja

Bibliografia