Wały Jagiellońskie

Zgłoszenie do artykułu: Wały Jagiellońskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Schuberth Rudi & Wały Jagiellońskie

Gdzie są włosy z tamtych lat

Intersonus

1993

CD

Wały Jagiellońskie

Dziękujemy za umożliwienie

Pronit

1985

LP

41:16

Wały Jagiellońskie

Etykieta zastępcza

Polskie Nagrania Muza

1981

LP

Wały Jagiellońskie

Etykieta zastępcza

Polskie Nagrania Muza

2013

CD

45:08

Wały Jagiellońskie

ORS Wały Jagiellońskie 1978–1988

Poljazz

1988

LP

39:30

Wały Jagiellońskie

ORS Wały Jagiellońskie

Pronit

1987

LP

38:43

Bibliografia