Warszawscy Stompersi

Zgłoszenie do artykułu: Warszawscy Stompersi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Warszawscy Stompersi

New Orleans Stompers

Data powstania:

listopad 1957

Data rozwiązania:

1966

Informacje

Warszawski zespół jazzu tradycyjnego utworzony pod nazwą New Orleans Stompers w listopadzie 1957 r. przez Mieczysława Wadeckiego – dr., lider, z Wiesławem Ejssymontem – tr., Wojciechem Kacperskim – pf., Jerzym Kowalskim – tbn., Bogusławem Rudzińskim – cl. W lutym 1958 r. do zespołu dołączyli Bogdan Ignatowski – bjo, i Eugeniusz Koniarz – cb. Zadebiutował w lutym 1958 r. na Ogólnopolskim Konkursie Amatorskich Zespołów Jazzowych i Tanecznych w Warszawie. W tym samym roku w marcu wystąpił na czwartym w historii powojennego jazzu koncercie w Filharmonii Narodowej, a w czerwcu w eksperymentalnym programie Telewizji Warszawskiej. We wrześniu 1958 r. uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie. Na festiwalu tym występował później rokrocznie do 1964 r.

W 1961 r. stał się zespołem profesjonalnym. Na pierwsze zagraniczne koncerty wyjechał w 1962 r. do Szwecji, koncertował także w Finlandii, NRD, RFN, Belgii i ZSRR. W latach 1965–1966 odbył tournée po USA i Kanadzie. Dokonał archiwalnych nagrań dla Polskiego Radia i płytowych, w tym m.in. na pierwszy w serii Polish Jazz LP Warsaw Stompers. Akompaniował na estradzie i w nagraniach m.in. Filipinkom, Jeanne Johnstone, Maciejowi Kossowskiemu, Halinie Kunickiej, Danucie RinnMarkowi Tarnowskiemu. Przestał istnieć w 1966 r.

Zespół jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 72 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). W grupie grali także: Henryk Majewski – tr.; Włodzimierz Kruszyński, Waldemar Kurpiński, Bogusław Sobiesiak – cl.; Bruno Buczek, Andrzej Dorawa, Dymitr Markiewicz, Zbigniew Namysłowski – tbn.; Włodzimierz Gulgowski, Wojciech Kamiński, Tomasz Ochalski, Krzysztof Sadowski – pf.; Władysław Brzezicki – bjo; Włodzimierz Konarzewski, Janusz Kozłowski, Jerzy Kruszyński, Zdzisław Orłowski, Janusz Rafalski, Adam Skorupka, Tadeusz Wójcik, Tadeusz Zwierzchowski – cb.; Marian Ząbek, Andrzej „Fats” Zieliński – dr[1].

Bibliografia