SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz

Zgłoszenie do artykułu: SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Rosiewicz, Andrzej

główny wykonawca

wokal

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości „Chałturnik”

główny wykonawca

Bartkowski, Czesław

główny wykonawca

perkusja

Karolak, Wojciech

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Muniak, Janusz

główny wykonawca

saksofon tenorowy

Namysłowski, Zbigniew

główny wykonawca

saksofon altowy

Suchanek, Bronisław

główny wykonawca

kontrabas

Szukalski, Tomasz

główny wykonawca

saksofon sopranowy, saksofon tenorowy

Wróblewski, Jan

główny wykonawca

saksofon tenorowy

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 05.03.2015].