Zgłoszenie do artykułu: Please

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Asocjacja Hagaw

główny wykonawca

Jonak, Stanisław

główny wykonawca

wokal, saksofon altowy, klarnet

Kucharski, Marek

główny wykonawca

saksofon

Ciuk, Włodzimierz

główny wykonawca

wokal, trąbka

Tartanus, Paweł

główny wykonawca

gitara, wokal, banjo

Wysocki, Jerzy

główny wykonawca

puzon

Zieliński, Andrzej

główny wykonawca

perkusja

Kulenty, Michał

główny wykonawca

saksofon tenorowy

Pieregorólka, Wiesław

główny wykonawca

fortepian

Piotrowski, Stanisław

główny wykonawca

kontrabas, trąbka

Rudnicki, Marek

główny wykonawca

klarnet, saksofon tenorowy

Szprot, Janusz

główny wykonawca

fortepian

Gola, Michał

realizacja dźwięku

Złotkowski, Jacek

reżyser nagrań

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 24.04.2015].