Filipinki – to my

Zgłoszenie do artykułu: Filipinki – to my

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Filipinki

główny wykonawca

Bogdanowicz, Zofia

główny wykonawca

wokal

Ikonomu, Niki

główny wykonawca

wokal

Klausz, Elżbieta

główny wykonawca

wokal

Pawelczyk, Krystyna

główny wykonawca

wokal

Racz, Iwona

główny wykonawca

wokal

Sadowa, Anna

główny wykonawca

wokal

Sadowska, Krystyna

główny wykonawca

wokal

Chochoły

wykonawca gościnny

A:7, / B: 2, 3, 6

Zespół Instrumentalny

wykonawca gościnny

A: 1, 4, 6 / B: 4, 5, 7

Warszawscy Stompersi

wykonawca gościnny

A: 2, 3, 5 / B: 1

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

Janikowski, Jan

wykonawca gościnny, dyrygent

A: 1, 4, 6 / B: 4, 5, 7

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=1513
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 17.12.2016].