Chochoły

Zgłoszenie do artykułu: Chochoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chochoły

Data powstania:

1962

Data rozwiązania:

1966

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny, utworzony w 1962 r. w Warszawie w składzie: Tomasz Butowtt – dr., lider, Jan Goethel – g., Bogusław Poniatowski – g., Mieczysław Salecki – g. Wiosną 1963 r. Bogusława Poniatowskiego i Mieczysława Saleckiego zastąpili Paweł Brodowski – bg. i Andrzej Turski – g., a jesienią Jana Goethla Tomasz Jaśkiewicz – g. Oficjalnie zadebiutował w lipcu 1963 r. na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. W 1964 r. kierownictwo muzyczne zespół powierzył Wiesławowi Czerwińskiemu – ten. sxf., bar. sxf., voc., z którym wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’64. Koncertował z własnym, polskim repertuarem oraz jako grupa akompaniująca solistom. Od 1965 r. działał pod patronatem klubu studenckiego Stodoła w Warszawie w składzie: Paweł Brodowski – bg., Tomasz Butowtt – dr., lider, Tomasz Jaśkiewicz – g., Dariusz Pankowski – voc., hca., Aleksander Wołodarski – g., Marian Zimiński – org. Wystąpił w filmach: Wojna domowa (reż. Jerzy Gruza), Sam pośród miasta (reż. Halina Bielińska), Marysia i Napoleon (reż. Leonard Buczkowski). Towarzyszył na estradzie i w nagraniach radiowych oraz płytowych (EP dla Veritonu i Muzy) m.in. cygańskim solistom Sylwestrowi „Masio” Kwiekowi i Randii oraz Emilii Czerwińskiej, Filipinkom, Wojciechowi Gąssowskiemu, Glaneau_René, Januszowi Godlewskiemu, Krystynie Konarskiej, Krystynkom, duetowi Rinn-Czyżewski, Juliuszowi Wystupowi. Rozpadł się w 1966 r., a niektórzy jego muzycy przeszli do zespołu Akwarele[1].

Bibliografia