Powracające słowa – vol. 2

Zgłoszenie do artykułu: Powracające słowa – vol. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

German, Anna

główny wykonawca

wokal

Orkiestra

wykonawca gościnny

A: 1, 3–5 / B: 1–5

Zespół Instrumentalny

wykonawca gościnny

A: 2

Gaertner, Katarzyna

dyrygent, wykonawca gościnny

A: 2

Rachoń, Stefan

dyrygent, wykonawca gościnny

A: 1, 3, 5 / B: 1–3

Bogdanowicz, Leszek

dyrygent, wykonawca gościnny

A: 4 / B: 4, 5

Klimczuk, Bogusław

dyrygent, wykonawca gościnny

A: 6

Połczyński, Andrzej

wykonawca gościnny

pianino

B: 6

Rabiński, Zbigniew

redaktor

Karewicz, Marek

fotografie

Knap, Włodzimierz

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=1063
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 19.02.2016].