Kapitan Nemo

Zgłoszenie do artykułu: Kapitan Nemo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kapitan Nemo

główny wykonawca

Bojanowski, Marek

wykonawca gościnny

syntezatory

B: 4

Dąbrowski, Paweł

wykonawca gościnny

kontrabas

B: 2

Kasprzyk, Krzysztof

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

A: 1 / B: 4

Krawczak, Dariusz

wykonawca gościnny

trąbka

Michalak, Krzysztof

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

Felecki, Mieczysław

główny wykonawca

syntezatory, gitara basowa

Gajkowski, Bogdan

główny wykonawca

gitara, harmonijka ustna, wokal, instrumenty klawiszowe

Kobyliński, Krzysztof

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Kolarz, Adam

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Januszewski, Alek

fotografie, projekt graficzny

Czechak, Tadeusz

realizacja dźwięku

Kowalczyk, Włodzimierz

realizacja dźwięku

Mogielnicka, Urszula

wykonawca gościnny

wokal

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 20.08.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 20.08.2015].