Zgłoszenie do artykułu: Kayah

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kayah

główny wykonawca

wokal

Smyk, Janusz

główny wykonawca

flet

Faber, Anna

główny wykonawca

harfa

Rainger, Dave

główny wykonawca

gitara

York, Tim

główny wykonawca

perkusja

Black, Neil

główny wykonawca, producent, realizacja dźwięku

skrzypce

Sojka, Stanisław

główny wykonawca

fortepian

Brysiak, Zbigniew

główny wykonawca

instrumenty perkusyjne

Balsam, Andrzej

główny wykonawca

flugelhorn

Antolak, Andrzej

główny wykonawca

saksofon

Czarnota, Renata

główny wykonawca

chórki

Porter, John

główny wykonawca

chórki

Gola, Michał

realizacja dźwięku

Lemm, Władysław

fotografie

Lasota, Maciej

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 14.09.2015].