Powiedz stary, gdzieś ty był

Zgłoszenie do artykułu: Powiedz stary, gdzieś ty był

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Klenczon, Krzysztof

główny wykonawca

wokal, gitara

Klenczon, Ryszard

główny wykonawca

gitara

Aura

główny wykonawca

chórki

Kruza, Ryszard Ludomir

dyrygent, główny wykonawca

pianino, syntezatory

Olbiński, Rafał

projekt graficzny

Bartkowski, Czesław

główny wykonawca

perkusja

Gawrych, Józef

główny wykonawca

instrumenty perkusyjne

Laskowski, Wojciech

główny wykonawca

perkusja

Michalczyk, Wojciech

główny wykonawca

gitara

Pawlik, Andrzej

główny wykonawca

gitara basowa

Piwowar, Sławomir

główny wykonawca

gitara

Bojadżijew, Panajot

główny wykonawca

skrzypce

Dierynd, Andrzej

główny wykonawca

trąbka

Paszko, Leszek

główny wykonawca

puzon

Dzikowski, Leopold

fotografie

Wiński, Włodzimierz

główny wykonawca

saksofon tenorowy

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 18.02.2016].